कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

जुम्ला


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल https://www.nepal.gov.np/
2 कृषि विभाग http://doanepal.gov.np/
3 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् https://narc.gov.np/
4 निजामती किताबखाना http://www.pis.gov.np/
5 पशु सेवा विभाग http://www.dls.gov.np/ne/
6 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश http://ocmcm.karnali.gov.np/
7 भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://molmac.karnali.gov.np/
8 कृषि विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश https://doad.karnali.gov.np/
9 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश http://moial.karnali.gov.np/np/
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, जुम्ला
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.