कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

जुम्ला


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 प्रमुख वालीहरूको क्षेत्रफल प्रमुख वालीहरूको क्षेत्रफल 2077-06-09 View Download
2 स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी विवरण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी विवरण 2077-04-07 View Download
3 जिल्लामा SRR को स्थिति जिल्लामा SRR को स्थिति 2077-04-07 View Download
4 बिउ सम्बन्धि नेपालीका केहि बानीहरु बिउ सम्बन्धि नेपालीका केहि बानीहरु 2077-07-05 View Download
5 हिउदे फलफूल नर्शरीहरु हिउदे फलफूल नर्शरीहरु 2077-07-06 View Download
6 प्रस्ताब फर्मेट आवेदन फारमहरू 2077-09-04 View Download
7 प्रमुख निर्यातजन्य वाली तथा वस्तुहरूको विवरण प्रमुख निर्यातजन्य वाली तथा वस्तुहरूको विवरण 2077-06-07 View Download
8 बिउ माग तथा आपूर्तिमा देखा परेका समस्याहरु बिउ माग तथा आपूर्तिमा देखा परेका समस्याहरु 2077-08-11 View Download
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, जुम्ला
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.